Nếu bạn có nhu cầu tư vấn xem Lá Số Tứ Trụ cũng như các dịch vụ khác, vui lòng liên hệ qua các hình thức dưới đây:

Bạn có thể tham gia các kênh mạng xã hội bên dưới để cùng tìm hiểu, nghiên cứu và đàm đạo về các bộ môn huyền học, lý số cùng chúng tôi:

Địa Chỉ: 307 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Trân trọng,

Quảng Minh