Lá Số Tứ Trụ Napoleon, Mệnh Cục Tuần Hoàn Tương Sinh – Cách Cục Cao Quý

Napoleon Bonaparte (1769) là một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị gia người Pháp. Ông đã dẫn dắt quân đội Pháp chiến thắng nhiều trận đánh trong thời kỳ Cách mạng Pháp, trở thành Hoàng đế của Pháp và nắm quyền lực tuyệt đối. Ông được coi là một trong những tướng quân vĩ đại nhất lịch sử và có ảnh hưởng lớn đến quân sự và chính trị thế giới.

Lá-Số-Tứ-Trụ-Napoleon

Tứ Trụ: Kỷ Sửu – Nhâm Thân – Giáp Ngọ – Ất Hợi

Các đại vận cuộc đời: 

  • Đại vận Tân Mùi: 3 – 12 tuổi
  • Đại vận Canh Ngọ: 13 – 22 tuổi
  • Đại vận Kỷ Tỵ: 23 – 32 tuổi
  • Đại vận Mậu Thìn: 33 – 42 tuổi
  • Đại vận Đinh Mão: 43 – 52 tuổi
  • Đại vận Bính Dần: 53 – 62 tuổi
  • Đại vận Ất Sửu: 63 – 72 tuổi
  • Đại vận Giáp Tý: 73 – 82 tuổi

Can ngày Giáp Mộc sinh trong tháng Thân, nguyên thần suy yếu, may mà Ấn Thụ Nhâm Thủy thịnh vượng trong tháng, hóa Sát mà sinh trợ cho can ngày, biến yếu thành mạnh. 

Bát Tự này không có Tài Quan, mệnh cục có thể lưu thông, do đó thuận buồm xuôi gió. Có Tài tinh niên chi sinh Sát, Sát sinh Ấn, Ấn sinh nguyên thần, tuần hoàn tương sinh, quý khí lưu thông, hóa kỵ thần thành dụng thần, là cách cục điển hình cao quý. 

Tài vận 20 năm tính từ năm 1794, bởi vì Tài Tinh là điểm khởi đầu của toàn bộ lưu thông, lại ở thế vượng. Ở vận Đinh Mão, Đinh Nhâm hợp lại điểm lưu thông quan trọng Nhâm Thủy, toàn bộ lưu thông bị đứt đoạn, dẫn đến hao tổn khí lực, do đó từ năm 1814 gặp thất bại liên miên.

Vận Mão lấy Giáp làm Dương Nhẫn, lực của nó lớn mạnh, Mão Thân khắc làm đứt đầu nguồn của Thân, còn Tài làm hao tổn nguyên thần, Hỏa tiết khí của nguyên thần, do đó chống đỡ không nổi, cuối cùng qua đời. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: