Lá Số Tứ Trụ Ngụy Trung Hiền – Tài Vượng Thân Nhược Một Đời Không Vợ

Lá Số Tứ Trụ Ngụy Trung Hiền: Mậu Thìn – Ất Mão – Canh Thìn – Đinh Hợi

Ngụy Trung Hiền

Các Đại Vận Cuộc Đời:

  • Đại vận Bính Thìn: 5 – 14 tuổi
  • Đại vận Đinh Tỵ: 15 – 24 tuổi
  • Đại vận Mậu Ngọ: 25 – 34 tuổi
  • Đại vận Kỷ Mùi: 35 – 44 tuổi
  • Đại vận Canh Thân: 45 – 54 tuổi
  • Đại vận Tân Dậu: 55 – 64 tuổi
  • Đại vận Nhâm Tuất: 65 – 74 tuổi
  • Đại vận Quý Hợi: 75 – 84 tuổi

Canh Kim thân yếu, Tài vượng không gặp Tỷ Kiếp, cả đời không có vợ. Canh Kim nhược, lại bị Ất Mộc hợp chế, Ất Mộc là vợ hoặc người phụ nữ, cho nên công việc thường ngày của người này chính là phục vụ nữ nhân. 

Dụng thần là Kim Thổ, vì Thổ bị tổn thương nặng, nên trước hết phải lấy Thổ để bù đắp. Ngũ hành của chữ Trung trong chữ Trung thuộc Thổ, tọa trên Hỏa, là được lực dụng thần. Chữ “hiền” có bộ bối, cho nên chữ này là chữ đại lợi hành vận.

Bắt đầu từ vận Mậu Ngọ, đến năm 30 tuổi vận dụng thần. Vận Canh Thân, được Tỷ Kiếp phù trợ, khắc tài được vinh quý, trở thành quan thần được sủng ái, được phong làm “Cửu Thiên Vương”, quan thần khắp nơi đều do ông ta sắp đặt. Năm 1627 vừa gặp vận Tân Dậu, nguyệt trụ bị thiên khắc địa xung, sau khi hoàng đế Sùng Trinh đăng vị, ông bị lưu đày, bị ép thắt cổ chết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: