Lá Số Tứ Trụ Tống Tổ Anh: Thất Sát Bị Khắc Chế, Được Chồng Quan Tâm

Càn Tạo: Bính Ngọ – Bính Thân – Giáp Thìn – Bính Dần

Các Đại Vận Cuộc Đời:

  • Đại vận Ất Mùi: 3 – 12 tuổi
  • Đại vận Giáp Ngọ: 13 – 22 tuổi
  • Đại vận Quý Tỵ: 23 – 32 tuổi
  • Đại vận Nhâm Thìn: 33 – 42 tuổi
  • Đại vận Tân Mão: 43 – 52 tuổi
  • Đại vận Canh Dần: 53 – 62 tuổi
  • Đại vận Kỷ Sửu: 63 – 72 tuổi
  • Đại vận Mậu Tý: 73 – 82 tuổi

Tong-To-Anh

Hỏa vượng khô, Thân Thìn giúp Thủy sinh thân. Giáp Mộc sinh Bính Hỏa, 3 Bính xuất hiện ở can có ý khắc Thân Kim. Thực thần Bính Hỏa là có năng khiếu biểu diễn nghệ thuật, Thất sát Thân Kim là danh tiếng, tại nguyệt trụ là nổi tiếng. Thực Thần chế Sát, trong nhu có cương, có quý khí mạnh. Thất Sát bị chế khắc, là chủ về được chồng quan tâm chăm sóc. 

Đinh ẩn tàng mà Bính xuất hiện, Hỏa tuy nhiều nhưng không đốt cháy Mộc, đều tọa ở chỗ Thìn Thổ. Thiên can xuất hiện 3 Thực thần. Địa chi ưa khắc chế Thân Kim, để cầu giữ gốc của Giáp Mộc. Đại vận là Hỏa Mộc, chế Sát hỗ trợ thân, càng ngày càng thuận lợi.

Vận Ngọ năm 15 tuổi, cô bắt đầu con đường biểu diễn nghệ thuật. Tuổi vận Quý Tỵ, cô vào học học viện âm nhạc. Con đường nghệ thuật bước lên một đỉnh cao mới. Năm 30 tuổi với ca khúc “cô gái ớt cay”, tạo ra làn sóng “hâm mộ Tổ Anh”.

Vận Nhâm Thìn là mười năm huy hoàng nhất trong cả đời cô. Năm Mậu Dần 1998 thuộc vận Nhâm Thìn, cô được bầu là ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc và tổ chức show diễn cá nhân tại thủ đô Viên. 

Năm Quý Mùi 2003, được bầu là ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc và tổ chức show diễn cá nhân tại thủ đô Viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: