Lá Số Tứ Trụ Hoàng Gia Câu, Bản Mệnh Gặp Xung Mệnh Chủ Tạ Thế

Lá số Tứ Trụ: Nhâm Dần – Bính Ngọ – Kỷ Mão – Đinh Mão

Các đại vận cuộc đời:

  • Đại vận Đinh Mùi: 9 – 18 tuổi
  • Đại vận Mậu Thân: 19 – 28 tuổi
  • Đại vận Kỷ Dậu: 29 – 38 tuổi
  • Đại vận Canh Tuất: 39 – 48 tuổi
  • Đại vận Tân Hợi: 49 – 58 tuổi
  • Đại vận Nhâm Tý: 59 – 68 tuổi
  • Đại vận Quý Sửu: 69 – 78 tuổi
  • Đại vận Giáp Dần: 79 – 88 tuổi

Mộc, Hỏa trong trụ thế vượng không thể khống chế, mệnh theo Quan Ấn, Mộc Hỏa phát sáng, lại có một chút Tài tinh. Tài tinh xuất hiện điều hậu, dễ có thành công. Kỷ Thổ đương lệnh, nói được làm được. Thất Sát là dụng thần, nổi danh khắp nơi, có năng lực lãnh đạo, có uy với người khác.

Huynh-Gia-Cau

Mệnh tốt còn phải xem vận, mệnh tốt tức là người có tài, còn vận tốt là gặp được thời thế. Những năm đầu đời đại vận Đinh Mùi, Mùi cũng là Thổ, có xu thế phá hoại Tòng cục, nhưng trong trụ Hỏa vượng, tính Mùi thiên về Hỏa, vận năm đó gặp đất mềm hoặc năm hạn gặp đất ướt cũng không thuận. Đại vận Mậu Thân, Thân Kim tiết thân, không có ảnh hưởng gì đến Tòng cục. Thân là Thương Quan, có thể đứng đầu, thể hiện tài hoa. Do nguyên cục Mộc không xuất hiện can, cho nên không sợ Kim xuất hiện.

Đại vận Kỷ Dậu, Dậu Kim và Mão tương xung, xung phá dụng thần. Năm Quý Dậu 1993, hai Dậu xung hai Mão hơn nữa Dậu Dậu tự hình thương, thân thể và phần đầu bị thương, mệnh chủ mất vào năm đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: