Lá Số Bát Tự Lưu Quốc Lượng, Thương Quan phối Ấn Linh Hoạt Vững Mạnh

Lá Số Tứ Trụ Thôi Kiện: Ất Mão – Kỷ Sửu – Tân Dậu – Nhâm Thìn

Các Đại Vận Trong Cuộc Đời: 

  • Đại vận Mậu Tý: 2 – 11 tuổi
  • Đại vận Đinh Hợi: 12 – 21 tuổi
  • Đại vận Bính Tuất: 22 – 31 tuổi
  • Đại vận Ất Dậu: 32 – 41 tuổi
  • Đại vận Giáp Thân: 42 – 51 tuổi
  • Đại vận Quý Mùi: 52 – 61 tuổi
  • Đại vận Nhâm Ngọ: 62 – 71 tuổi
  • Đại vận Tân Tỵ: 72 – 81 tuổi

Luu-Quoc-Luong

Thân mạnh lấy Tài, Quan, Thực Thương là dụng thần. Thương Quan Nhâm Thủy xuất hiện, tọa ở Thìn khố. Dậu Sửu bán hợp Kim cục, Thìn Dậu hợp Kim sinh Thủy, Nhâm Thủy vượng, Kỷ Thổ xuất hiện, Thương Quan phối Ấn, sinh tiết đích đáng.

Vận Hợi, Thương Quan thông căn, năm 16 tuổi phá cách nhập đội tuyển bóng bàn quốc gia, năm 20 tuổi được giải Á Quân đơn nam bóng bàn thế giới, năm 21 tuổi đạt giải quán quân thế vận  hội Olympic. Vận Bính, Bính Hỏa xuất hiện điều hậu, năm 22 tuổi đạt giải hạng ba quán quân bóng bàn thế giới. Năm 27 tuổi nghỉ thi đấu và đảm nhiệm chức huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn Trung Quốc. Năm 29 tuổi dẫn đội bóng bàn nam Trung Quốc đạt giải quán quân đồng đội nam Olympic.

Anh là người đầu tiên của Trung Quốc tham gia giải bóng bàn và giành cúp thế giới, giải đơn nam thế vận hội Olympic. Nhiều lần đạt giải quán quân, 11 lần đạt giải quán quân thế giới môn bóng bàn, hiện tại là huấn luyện viên chính của đội tuyển bóng bàn nam quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: