Lá Số Tứ Trụ Lý Hồng Chương – Khúc Trực Cách

Lý Hồng Chương tên tự là Thiếu Thuyên, là đại thần triều đình nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Nhờ những công lao đóng góp to lớn cho đất nước, ông được bổ nhiệm làm Tổng Đốc Hồ Quảng, Lưỡng Quảng, Tổng đốc Trực Lệ kiêm Bắc Dương đại thần. Chúng ta cùng tìm hiểu những điểm đặc biệt hiển lộ trong lá số Tứ Trụ của ông.

Lá số Tứ Trụ: Quý Mùi – Giáp Dần – Ất Hợi – Kỷ Mão

Các đại vận trong đời:

  • Đại vận Quý Sửu: 9 – 18 tuổi
  • Đại vận Nhâm Tý: 19 – 28 tuổi
  • Đại vận Tân Hợi: 29 – 38 tuổi
  • Đại vận Canh Tuất: 39 – 48 tuổi
  • Đại vận Kỷ Dậu: 49 – 58 tuổi
  • Đại vận Mậu Thân: 59 – 68 tuổi
  • Đại vận Đinh Mùi 69 – 78 tuổi
  • Đại vận Bính Ngọ: 79 – 88 tuổi

Mệnh này là cách cục Khúc Trực Nhân Thọ, đặc điểm là dồi dào tinh lực, tràn đầy tự tin, tự tôn. Hành vận tốt, thuận theo khí thế của nó thì thành tựu khá lớn.

Địa chi tam hợp Mộc cục, Thiên can có Ấn hiển lộ là cát lợi. Thủy Mộc những năm đầu tương sinh, giữ chức thống lĩnh ngoài biên ải, trung vận Thổ Kim có Thủy chuyển hóa, chức cao quyền lớn, tung hoành quan trường nhưng lại vất vả lao lực, có họa ngầm, thường ký các điều ước liên quan đến vận mệnh đất nước. Thiên Ấn hiển lộ chứng tỏ ông không màng danh lợi. Nói ông đại diện cho chính phủ nhà Thanh ký rất nhiều các điều ước bán nước không bằng nói ông là người chịu tội thay cho Từ Hy.

Ông là một trong bốn đại thần cuối đời Thanh, cùng với Tăng Quốc Phiên thăng trầm vài chục năm. Từ Hy có lúc dùng cái nhu của ông để khắc lại cái cương của Tả Tông Đường, có khi lại dùng cái cương của Tả Tông Đường để khắc cái nhu của ông. Khi quyền thế của hai người này như mặt trời giữa ban ngày thì Từ Hy kịp thời dùng Trương Chi Động để cân bằng hai người. Nếu ông sinh vào thời kỳ thái bình thịnh trị sẽ là một danh tướng hiển vinh một đời. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: