Lá Số Tứ Trụ Hốt Tất Liệt – Sát Ấn Tương Sinh

Hốt Tất Liệt là con trai của Đà Lôi và là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, đế quốc Mông Cổ đã đạt được đến thời điểm cực thịnh dưới sự lãnh đạo của ông. Chúng ta cùng tìm hiểu có điều gì bí mật ẩn giấu trong lá số Tứ Trụ này.

Lá số Tứ Trụ: Ất Hợi – Ất Dậu – Ất Dậu – Ất Dậu

Các đại vận trong cuộc đời:

  • Đại vận Giáp Thân: 4 – 13 tuổi
  • Đại vận Quý Mùi: 14 – 23 tuổi
  • Đại vận Nhâm Ngọ: 24 – 33 tuổi
  • Đại vận Tân Tỵ: 34 – 43 tuổi
  • Đại vận Canh Thìn: 44 – 53 tuổi
  • Đại vận Kỷ Mão: 54 – 63 tuổi
  • Đại vận Mậu Dần: 64 – 73 tuổi
  • Đại vận Đinh Sửu: 74 – 83 tuổi

Sách mệnh viết: “chế Sát đều có thể quý, chế Sát thái quá là hung họa, chế Sát không cao bằng hóa Sát”. Mệnh này có nhật nguyên cường vượng, hóa Sát làm quyền, Sát và Ấn tương sinh, tinh thần dồi dào. Tốt là niên can Hợi Thủy hóa Sát sinh thân, nếu không sẽ bị ngũ hành thiên khô, nhiều Sát tấn công thân, dẫn đến đoản thọ.

Sinh vào giờ Dậu ngày Dậu, thân và Sát cân bằng. Sát của địa chi có thể dùng, vì Sát không hiển lộ ở Thiên Can. Hợi Thủy hóa Sát là người nắm quyền lớn. Tỷ Kiên nhiều, khá ích kỷ, tự phụ, tự tôn, tự luật.

Hốt Tất Liệt là hoàng đế thứ năm của triều Nguyên. Năm 1271, ông lấy quốc hiệu là Đại Nguyên, lên ngôi hoàng đế lấy danh là Nguyên Thế Tổ, đồng thời bắt đầu kế hoạch chinh phạt Nam Tống. 6 năm liền công hãm Tương Dương nhưng về sau tiến triển không thuận lợi. Năm 1276 chinh phạt thủ đô Lâm An của Nam Tống, Nam Tống bị diệt vong nhưng sau khi thống nhất cả nước vì sự bảo thủ, tư lợi, hiếu chiến của ông càng ngày càng trầm trọng hơn, công tác cải cách chế độ lạc hậu bị trì trệ.

Nguồn: Cùng Thông Bảo Giám

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: