Lá Số Tứ Trụ Lý Ngao, Thiên Tài Vượng, Ham Muốn Tài Sắc

Càn Tạo: Ất Hợi – Kỷ Mão – Tân Hợi – Nhâm Thìn

Các Đại Vận Cuộc Đời:

Thiên Tài đương lệnh lộ lại sinh, nhật thời trụ hình thành Thủy cục, bát tự đều yếu. Kỵ thần Kỷ Thổ bị chế, Thìn Thổ hỗn nhập vào Thủy cục, đại vận nhất lộ đều là Thủy Hỏa Mộc, có địa vị trong giới văn học Trung Quốc. 

Lý-Ngao

Ông là người có tư tưởng đặc biệt, viết hơn 100 quyển sách, trong đó 96 quyển bị cấm. Ông viết sách cấm nhiều, số lượng bị kiểm soát tra xét cũng lớn và được xếp vào hàng đầu trên thế giới. Ông đã công kích khoảng 3000 người, trong lịch sử những người bị chê trách từ trước đến nay ông là người đứng đầu.  Tất cả đều phản ánh tâm tính Thương Quan. Ông phản đối thần học tôn giáo, Thiên Ấn Kỷ Mão tọa Sát địa, Thiên Ấn bị Ất Mộc khắc chế, thể hiện người đó phản đối tôn giáo. Thiên tài vượng thịnh, ông coi trọng ham muốn tiền bạc và mỹ nữ, hơn nữa ông hiểu rõ khi nào nên giành lấy và lúc nào nên từ bỏ. 

Nguyệt trụ Kỷ Mão gặp “Thiên khắc Địa xung” có thay đổi lớn, cho nên năm Dậu 2005 sau khi tha hương 56 năm đã quay trở về đại lục, bắt đầu tìm hiểu văn hóa Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: