Lá số Tứ Trụ Patton, tướng lĩnh lục quân Hoa Kỳ

George S. Patton là tướng lĩnh quân sự nổi tiếng của lục quân Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, tham chiến tại Pháp, Đức, Bắc Phi, Sicilia. Chúng ta cùng tìm hiểu những yếu tố thường thấy trong lá số tướng lĩnh quân đội có điểm gì đặc biệt.

Patton

Lá số Tứ Trụ: Ất Dậu – Đinh Hợi – Canh Ngọ – Tân Tỵ

  • Đại vận Bính Tuất: 2 – 11 tuổi
  • Đại vận Ất Dậu: 12 – 21 tuổi
  • Đại vận Giáp Thân: 22 – 31 tuổi
  • Đại vận Quý Mùi: 32 – 41 tuổi
  • Đại vận Nhâm Ngọ: 42 – 51 tuổi
  • Đại vận Tân Tỵ: 52 – 61 tuổi

Nam mệnh Canh Kim sinh tháng Hợi thất lệnh. Lá số thân yếu nên dùng Dương Nhẫn, Thực Thần. Trong đó Thực Thần khắc chế Chính Quan, Thất Sát. Còn Dương Nhẫn hợp chế Thất Sát. Do Tỷ Kiếp dầy, khí số Hỏa mạnh nên ông có tính cách mạnh mẽ, nóng nảy nhưng vì Dương Nhẫn có chế phục nên khi phạm sai lầm lại có thể nhận lỗi với cấp trên. 

Sở trường của ông là cưỡi ngựa và kiếm thuật, phát minh ra quân lễ, thiết kế áo giáp cho quân đội Hoa Kỳ. Được gọi là “tướng quân dũng mãnh”. Đây đều là tính cách do Dương Nhẫn và Thất Sát tạo ra. 

Đến vận Ất Dậu, Thực Thần, năm 19 tuổi thi đỗ trường quân sự West Point. Vận Giáp là Thiên Tài, 25 tuổi kết hôn. Vận Tân Tỵ, dụng thần xuất hiện, Thất Sát công thân, năm Ất Dậu 1945 ông 60 tuổi, được tấn thăng làm thượng tướng 4 sao. Cùng năm đó, vì bên ngoài có đả kích, đột nhiên xe gặp tai nạn, ông đã qua đời. 

Nguồn: Tử Bình Chân Thuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: