Tứ Trụ Gặp Quan Sát Hỗn Tạp, Điều Này Mang Ý Nghĩa Gì?

Ai từng nghiên cứu sách Thiệu Vĩ Hoa đều biết, Tứ Trụ gặp Quan Sát hỗn tạp “dễ phạm tai họa lao tù hoặc kiện tụng, nghịch nhiều thuận ít, mọi việc khó thành hoặc trở thành kẻ tiểu nhân”

Quan-Sát-Hỗn-Tạp
Lá số Tứ Trụ gặp Quan Sát hỗn tạp mang ý nghĩa gì…

Để hiểu được căn nguyên điều trên, vấn đề đầu tiên chúng ta cần phải biết đó là: Chính Quan là gì? Thất Sát là gì?

Chính Quan là cái khắc ta (khác dấu), là sự tuân thủ những luật lệ, những quy định, sự ngay thẳng, chính trực, khuôn mẫu, quang minh chính đại.

Thiên Quan (Thất Sát) cũng là cái khắc ta (cùng dấu), nhưng đây không phải là sự chính thống, đây là sự linh động, tùy cơ ứng biến, mưu mẹo, lách luật.

Vd: Can ngày là Giáp Mộc (+). Chính Quan là Tân (-), Thất Sát là Canh (+).

Như vậy, khi Tứ Trụ gặp Quan Sát hỗn tạp tức là vừa có sự kết hợp của tính tích cực + tiêu cực. Như vậy con người đó thường: 

  • Làm việc linh động, nhạy bén, biết “mềm nắn rắn buông”, tùy cơ xử lý công việc.
  • Ham mê quyền lực, danh vọng, bất chấp để đạt mục đích.
  • Tính cách xấu xa, tiểu nhân, và cũng vì vậy nên dễ gặp tiểu nhân phá hoại.

Và thực sự, để xác định được người đó thiên về tính tốt hay tính xấu nhiều hơn thì tùy thuộc vào sức nặng của Chính Quan hay Thất Sát mạnh hơn.

Do đó, khi nhìn vào một lá số Tứ trụ, cần phải phân tích kỹ càng trường hợp mà nó thuộc về. Thông thường sẽ có các dạng Quan Sát hỗn tạp như sau:

1. Quan lộ Sát tàng: Tức cái tốt hiện ra bên ngoài, cái xấu ẩn giấu bên trong. Người này biết dùng cái tốt để khắc phục cái xấu, dùng cái xấu để phát huy cái tốt, cuộc sống thiên về thuận lợi, dễ thành công. 

2. Sát lộ Quan tàng: Tức cái xấu hiện ra bên ngoài, cái tốt ngầm giấu bên trong. Tính cách thiên về tiêu cực, làm những việc xấu, ám muội để nhanh đạt mục đích. Đôi khi có ý tốt bên trong nhưng người ngoài nhìn vào đều sẽ đánh giá không hay.

3. Quan hoặc Sát bị hợp: Cái tốt nên giữ lại, cái xấu nên mất đi. Nếu là quan võ nên mất Quan giữ lại Sát, là quan văn nên mất Sát giữ lại Quan.

4. Quan Sát cùng tàng ẩn: Như vậy những người có lá số dạng này sẽ có cá tính không rõ ràng, lúc ngay thẳng chính trực, lúc làm việc mờ ám. Khi đó cần cân đo đong đếm kỹ về lực của từng thần để xác định rõ hơn cá tính của những người này. 


Lá số Bát Tự gồm 4 trụ, phát sinh ra 52 vạn trường hợp khác nhau, không của người nào giống của người nào (trừ trường hợp sinh đôi cách nhau vài phút). 

Vậy lá số của bạn có nằm trong trường hợp Quan Sát hỗn tạp hay không? Bạn có muốn nắm bắt vận mệnh của bản thân một cách chính xác nhất hay không? Liên hệ với tôi tại đây để có câu trả lời cho tương lai chính mình!

Quảng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: