Lá Số Tứ Trụ Lã Động Tân – Mệnh Cục Hóa Thổ

Lã Động Tân tên húy là Lã Nham, đạo hiệu là Thuần Dương Tử được phái Toàn Chân tôn làm Ngũ Dương tổ, được người đời thờ làm thần giải mộng cũng như thần võ, thần tài. Chúng ta cùng tìm hiểu những điểm đặc biệt qua lá số Tứ Trụ của ông. 

Lã Động Tân

Lá số Tứ Trụ: Mậu Dần – Đinh Tỵ – Giáp Tý – Kỷ Tỵ

Các đại vận cuộc đời: 

  • Đại vận Mậu Ngọ: 10 – 19 tuổi
  • Đại vận Kỷ Mùi: 20 – 29 tuổi
  • Đại vận Canh Thân: 30 – 39 tuổi
  • Đại vận Tân Dậu: 40 – 49 tuổi
  • Đại vận Nhâm Tuất: 50 – 59 tuổi
  • Đại vận Quý Hợi: 60 – 69 tuổi
  • Đại vận Giáp Tý: 70 – 79 tuổi
  • Đại vận Ất Sửu: 80 – 89 tuổi

Giáp Mộc sinh tháng Tỵ, Hỏa vượng Thổ tướng, Tý Thủy ở chỗ tuyệt, không có lực sinh trợ Giáp Mộc. Kỷ Thổ sát thân, Giáp Kỷ hóa Thổ, Mậu Thổ hiển lộ dẫn nó, hai Tỵ một Đinh Hỏa trợ nó, toàn bộ bát tự hóa thành Thổ, là hóa cách, vì vậy đây là căn cứ bát tự thành tiên.

Giáp Kỷ hóa Thổ, địa chi ẩn tàng Mậu Quý ám hợp hóa Hỏa, Thổ được Hỏa sinh, chính khí dồi dào, tú khí đầy đủ. Nguyệt can Đinh Hỏa được niên can Mậu Thổ ám hóa Hỏa để điều hòa nó, không tổn Giáp Kỷ chính là cách hóa Thổ.

Hành đại vận Tân Kim, gặp Hán Chung Ly mà học thành thuật tiên. Hơn 100 tuổi mà mặt trẻ tóc hạc, dáng đi nhẹ nhàng thư thái, là mệnh tiên ông đạo cốt. 

Nguồn: Cùng Thông Bảo Giám

Lưu ý: Với góc nhìn của người viết bài thì cách luận giải trên có xu hướng ghép số cho vừa mệnh. Người xưa có câu “Can Dương Tòng Khí Bất Tòng Thế”, Giáp tọa Tý ở đất Mộc Dục, lại có gốc ở Dần, vì vậy hóa khí cách (Thổ) là khó lòng thành công. Lá số trên theo quan điểm của tôi vẫn thuộc cách cục bình thường, tuy nhiên luận giải trên từ sách Cùng Thông Bảo Giám vẫn là một nguồn để người huyền học tham khảo trong quá trình nâng cao kiến thức Tứ Trụ bản thân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: