Lá số Tứ Trụ Roosevelt, ứng tam hình gặp họa cuối đời

Roosevelt (1882 – 1945) là tổng thống thứ 32, phục vụ hơn 2 nhiệm kỳ cho đất nước Hoa Kỳ. Những đóng góp của ông được các nhà học giả, sử học, chính trị đánh giá cao và xếp vào một trong ba vị tổng thống Hoa Kỳ vĩ đại nhất. 

Roosevelt
Roosevelt – một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất Hoa Kỳ

Lá số Tứ Trụ: Tân Tỵ – Tân Sửu – Canh Ngọ – bính Tuất

Các đại vận cuộc đời:

  • Đại vận Canh Tý: 7 – 16 tuổi
  • Đại vận Kỷ Hợi: 17 – 26 tuổi
  • Đại vận Mậu Tuất: 27 – 36 tuổi
  • Đại vận Đinh Dậu: 37 – 46 tuổi
  • Đại vận Bính Thân: 47 – 56 tuổi
  • Đại vận Ất Mùi: 57 – 66 tuổi
  • Đại vận Giáp Ngọ: 67 – 76 tuổi

Phân tích mệnh cục:

Nam mệnh Canh Kim, sinh tháng Sửu cuối Đông tức Thổ vượng Kim tướng. Lá số Thổ Kim khí số mạnh, vượng tướng nên lấy Hỏa làm dụng thần. Can giờ thấu lộ dụng thần Bính Hỏa, đắc căn tại Ngọ, tọa ở Hỏa khố (Tuất) vì vậy dụng thần có lực. Ngọ Tuất bán hợp Hỏa, Sửu Tuất tương hình, gốc của kỵ thần Tân Kim bị hao tổn, dụng thần ám vượng.

Niên trụ Tỵ Hỏa là dụng thần, cha của ông là một nhà triệu phú. Ông đã từng học đại học Havart và Columbia. Lá số ông khuyết Mộc tức khuyết Tài, vì vậy khi hành Tài Vận (năm 1905 – Ất Tỵ) ông kết hôn.

Năm 1910, nhiệm chức thượng nghị sỹ tiểu bang Newyork. Năm 1913, nhiệm chức trợ tá bộ trưởng hải quân. Vận Dậu là kỵ, Tỵ Dậu Sửu tam hợp Kim cục ở phía Tây, do đó năm 1921 vì mắc bệnh bại liệt mà tàn phế. Năm 1928, nhận chức thống đốc tiểu bang Newyork. Năm 1932, thắng lợi trong cuộc tranh cử tổng thống.

Sau khi chấp chính dùng “chính sách mới” đối phó với nguy cơ kinh tế, rất có hiệu quả, do đó được bầu cử liên nhiệm năm 1936, 1940, 1944 với đa số phiếu bầu. Chính phủ Roosevelt đưa ra nguyên tắc nước trung tâm phải đầu hàng không điều kiện được thực thi. Ông đưa ra ý tưởng thành lập liên hợp quốc cũng được thực thi.

Vận Mùi, Sửu Mùi Tuất tam hình, dụng thần Ngọ Hỏa bị hợp. Năm 1945 Ất Dậu, Ất Canh hợp Kim, Tỵ Dậu Sửu hợp Kim cục, kỵ thần Kim cực vượng, khi ông 63 tuổi thì do xuất huyết não đột ngột (đột quỵ) mà cướp đi tính mạng của ông. 

Nguồn: Tử Bình Chân Thuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: