Lá Số Tứ Trụ Trương Quốc Lập, Thời Trụ – Thực Thần Như Nhau, Nhân Tài Nghệ Thuật Điển Hình

Nhắc đến diễn viên Trương Quốc Lập thì khán giả Việt Nam, đặc biệt là các thế hệ 7, 8x đều quá quen thuộc với ông qua các bộ phim Tể Tướng Lưu Gù hay Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam. Vậy lá số một diễn viên đa tài có điểm gì đặc biệt, mời các bạn theo dõi nội dung bên dưới.

Trương-Quốc-Lập

Lá Số Tứ Trụ: Giáp Ngọ – Đinh Sửu – Mậu Dần – Tân Dậu

Các Đại Vận Cuộc Đời:

  • Đại vận Mậu Dần: 6 -15 tuổi
  • Đại vận Kỷ Mão: 16 – 25 tuổi
  • Đại vận Canh Thìn: 26 – 35 tuổi
  • Đại vận Tân Tỵ: 36 – 45 tuổi
  • Đại vận Nhâm Ngọ: 46 – 55 tuổi
  • Đại vận Quý Mùi: 56 – 65 tuổi
  • Đại vận Giáp Thân: 66 – 75 tuổi
  • Đại vận Ất Dậu: 76 – 85 tuổi

Nam mệnh Mậu Thổ sinh trong tháng Sửu, Thổ vượng nhưng bị đóng băng. Giáp Đinh đều thấu can, vì vậy cách cục có sự điều hậu ấm áp là điều tích cực. Bát tự này Thổ nặng, Thương Quan phối Ấn, vì vậy tốt nhất lấy Thực Thương làm dụng thần. Thời trụ Thực thần cùng thể tiết thân có lực, là nhân tài nghệ thuật điển hình.

Những năm đầu đời, Tỷ Kiếp là vận kỵ thần. Vận may ở phương Đông thuộc Mộc, ức chế Tỷ Kiếp, nhưng cũng có Quan Sát sinh Ấn, không tốt khi Ấn sinh Tỷ Kiếp. Cho nên vận này nhiều gian khổ. Vận Kỷ Mão, Thất Sát được Dương Nhẫn, trong bạn bè có nhiều người không đứng đắn, nhật chủ vì thế bị tiếng xấu là “lưu manh”.

Năm 1981 vận Canh Thìn, bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng Thìn Thổ là kỵ thần, không được chấp nhận rộng rãi. Vận Tân Tỵ, cách cục Địa chi hội Thương Quan, Thương Quan tiết thân có lực, trở nên nổi tiếng. Đây là vận huy hoàng nhất của nhật chủ.

Lưu ý: Vì sao vận Kỷ Mão thì cổ nhân nói rằng bạn bè có nhiều người không đứng đắn? Ta thấy rằng Kỷ (Kiếp Tài) đại diện cho anh em, huynh đệ và là kỵ thần trong mệnh. Kỷ tọa Sát nên thể hiện những người mang tới rắc rối cho mệnh chủ, và đó chính là cách luận giải từ cổ nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: