Lá Số Tứ Trụ Diễn Viên Điện Ảnh Bảo Cường, Thất Sát Hợp Vướng, Trên Đường Gặp Quý Nhân

Lá số Tứ Trụ: Giáp Tý – Kỷ Tỵ – Quý Hợi – Mậu Ngọ

Các Đại Vận Cuộc Đời:

  • Đại vận Canh Ngọ: 2 – 11 tuổi
  • Đại vận Tân Mùi: 12 – 21 tuổi
  • Đại vận Nhâm Thân: 22 – 31 tuổi
  • Đại vận Quý Dậu: 32 – 41 tuổi
  • Đại vận Giáp Tuất: 42 – 51 tuổi
  • Đại vận Ất Hợi: 52 – 61 tuổi
  • Đại vận Bính Tý: 62 – 71 tuổi
  • Đại vận Đinh Sửu: 72 – 81 tuổi
Vương-Bảo-Cường
Vua hài Vương Bảo Cường – diễn viên điện ảnh nổi tiếng xứ Trung…

Quý Thủy tọa ở căn mạnh, niên chi Tý Thủy cách xa không thể giúp thân, Quan Sát Mậu Kỷ Thổ vượng, nhật nguyên thân yếu, lấy Giáp Mộc chế Quan Sát là dụng thần, ưa Kim tiết Quan sinh thân. Có điều Thiên Can kỵ Canh Kim, tuy có thể sinh thân nhưng nhưng lại khắc Giáp Mộc, còn Tân Kim xuất hiện mà không gây trở ngại. Ưa Thủy giúp thân trợ Thương Quan, kỵ đại vận Hỏa Thổ.

Niên can Giáp Mộc hợp vướng Thất Sát, hội ứng nghiệm việc tốt của Thương Quan và việc tốt của Sát, cho nên Vương Bảo Cường vừa xuất hiện trong làng giải trí thì gặp quý nhân, nổi danh khắp nơi. Những năm đầu đời hành phương Nam thuộc Hỏa, trợ Quan Sát không có lợi, cho nên sinh tại nông thôn. Canh Kim xung khắc Giáp Mộc, không có Ấn sinh thân nên nghiệp học không thành, phiêu bạt, là đệ tử tục gia của chùa Thiếu Lâm. 

Sau vận Tân Mùi, Tỵ – Ngọ – Mùi tam hợp trợ Quan Sát, nhưng may mà năm hạn Hỏa Thổ không vượng, lại có ngăn trở kỵ thần Tỵ – Ngọ. Tân Kim có thể tiết Thổ giúp thân, gây nguy hại cho Giáp Mộc không nhiều lắm, tình hình chuyển biến tốt, quý khí của Thương Quan bắt đầu thể hiện, cho nên vận này gặp quý nhân, gia nhập làng điện ảnh. 

Năm Giáp Thân 2004, Thân Kim sinh Thủy trợ thân, Thương Quan xuất hiện xung khắc Quan Sát tinh mang lại dang tiếng, tham gia diễn xuất “thiên hạ vô tặc”, nổi danh rất nhanh. Năm 2006 vào vận Nhâm Thân, can chi đều là hỷ dụng nên sự nghiệp đạt đến đỉnh cao.

Lưu ý: Bài luận trên được trích ra từ sách Tử Bình Chân Thuyên. Tôi nhận thấy có một số điểm không được hợp lý có thể kể đến như sau. Tý Thủy cách xa vẫn có thể trợ giúp dễ dàng cho thân bởi Quý là khí gốc của Tý. Giáp hợp vướng Kỷ tuy có thể giúp cho can ngày Quý đỡ bị khắc chế nhưng sự hợp này hướng về Thổ, vì vậy Giáp vẫn mang tính nửa cát nửa hung. Vào vận Nhâm Thân là lúc sự nghiệp nam mệnh đạt đỉnh cao, vì vậy Thủy – Kim vẫn là dụng hỷ thần hàng đầu trong lá số. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: