Luận Về Sao Thiên Xá Trong Tứ Trụ

Thiên Xá” có thể hiểu là trời xá bỏ tội lỗi, là cơ hội cho những tội nhân được hưởng khoan hồng, thoát khỏi ngục hình. 

Sao-Thiên-Xá-Trong-Tứ-Trụ
Sao Thiên Xá trong Tứ Trụ có ý nghĩa gì…

Cách tra sao Thiên Xá trong Tứ trụ như sau:

Theo các sách xưa để lại thì lấy bất cứ trụ nào trong can chi cũng được. Tuy nhiên về sau, qua thực tiễn ứng dụng thì chỉ lấy trụ ngày. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi Tứ trụ lấy can ngày làm mệnh. Để tra sao Thiên Xá chúng ta căn cứ vào mùa sinh.

  • Mùa Xuân gặp Mậu Dần (Nguyệt chi là Dần, Mão, Thìn)
  • Mùa Hạ gặp Giáp Ngọ (Nguyệt chi là Tỵ, Ngọ, Mùi)
  • Mùa Thu gặp Mậu Thân (Nguyệt chi là Thân, Dậu, Tuất)
  • Mùa Đông gặp Giáp Tý (Nguyệt chi là Hợi, Tý, Sửu)

Vd: Nam mệnh sinh 29/6/1984 DL, 8h sáng. Mệnh sinh tháng 5 AL Ngọ Hỏa nên gặp sao Thiên Xá Giáp Ngọ trụ ngày. 

Trụ Năm Trụ Tháng Trụ Ngày Trụ Giờ
Giáp Tý Canh Ngọ Giáp Ngọ Mậu Thìn

Thiên Xá được coi là Cát tinh trong mệnh, lá số gặp được sao này là quý, việc hung hóa cát. Đặc biệt đối với những người chẳng may gặp Tam Hình, Thiên La, Địa Võng, Kiếp Sát thì sẽ được hóa giải. 

Trong cuộc sống thực tế, những phạm nhân, tù tội nếu chấp hành tốt nội quy cũng có cơ hội được giảm án, đặc xá. Còn trong mệnh Tứ Trụ nếu gặp sao Thiên Xá cũng tương tự như được “Trời” đại xá, dù chẳng may vi phạm PL cũng có cơ hội được khoan hồng.

Một Lục Thập Hoa Giáp 60 ngày kết hợp với một mùa 90 ngày thì một năm rơi vào khoảng 4 – 8 ngày Thiên Xá. Người xưa thường tận dụng ngày này để cầu phúc, tế lễ, sám hối tội lỗi nhằm giúp tiêu tai nghiệp chướng. 


Mệnh gặp sao Thiên Xá trong Tứ Trụ là cát, tuy nhiên nếu bản thân luôn làm điều tốt lại càng quý vì khi đó sẽ không cần sự trợ giúp từ thần sát này. 

Bài viết tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bệnh trong những chia sẻ thú vị tiếp theo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: