Sao Thiên La – Địa Võng Trong Tứ Trụ Có Ý Nghĩa Gì?

Thiên La có nghĩa là cái lưới từ trên trời chụp xuống, còn Địa Võng là cái lưới ở dưới đất đã giăng sẵn. Vì vậy Thiên La – Địa Võng có nghĩa là lưới trời, lưới đất bủa vây tứ phía, người ở trong khó lòng mà thoát ra, vì vậy không ngừng kêu la, oán thán.

Mời các bạn theo dõi cụ thể nội dung về cặp sao Thiên La – Địa Võng trong Tứ Trụ cùng 3 lá số thực tế từ người nổi tiếng qua video bên dưới:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: