Lá Số Bát Tự Đồng Tư Dương – Thực Thần Xuất Hiện Là Người Hay Nói

Lá số Tứ Trụ Đồng Tư Dương: Ất Sửu – Quý Mùi – Quý Dậu – Đinh Tỵ

Các Đại Vận Trong Cuộc Đời: 

  • Đại vận Giáp Thân: 3 – 12 tuổi
  • Đại vận Ất Dậu: 13 – 22 tuổi
  • Đại vận Bính Tuất: 23 – 32 tuổi
  • Đại vận Đinh Hợi: 33 – 42 tuổi
  • Đại vận Mậu Tý: 43 – 52 tuổi
  • Đại vận Kỷ Sửu: 53 – 62 tuổi
  • Đại vận Canh Dần: 63 – 72 tuổi
  • Đại vận Tân Mão: 73 – 82 tuổi

Đồng-Tư-Dương

Ất Đinh xuất hiện ở thiên can, Thực Thần sinh Tài. Thực thần không có Thương Quan đến gây hỗn loạn, Thiên Tài không có Chính Tài nên không bị hỗn tạp, cách cục thanh trong, lấy Kim Thủy làm dụng thần. Thiên can không gặp Kim là điều tốt, Thủy Mộc Hỏa tú khí lưu hành.

Nguyệt lệnh gặp Sát, Thực thần chế Sát, hóa Sát thành quyền. Người sáng nghiệp có niên trụ, nguyệt trụ gặp Sát nhiều, Thất Sát vô tình, yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân và với người khác, không từ thủ đoạn đạt được mục đích. Sát mạnh nhưng có Thực Thần đến chế ngự sẽ rộng lượng bao dung, nhưng chế Sát thái quá ngược lại sẽ thành nước chảy tản mạn, không ngăn chặn được, nói năng vô độ. Thực thần chỉ là thích nói chuyện, Thất Sát lại là khi nói có hàm ý sâu sắc. Thực thần xuất hiện mà không phải là Ấn chế ngự, nói luôn mồm không nghỉ. Thiên can Thực thần sinh Tài, Địa chi Tài sinh Sát, Sát sinh Ấn, trên dưới tương thông, là người có nhiều tài lẻ, ngoại trừ có tài sản còn có tiềm năng tài nghệ. Cả hai chuyển hóa lẫn nhau, chiếu rọi hỗ trợ lẫn nhau.

Sửu Mùi tương xung, Tỵ Dậu Sửu tam hợp, một xung một hợp, phản ánh sự thay đổi gia đình từ Sơn Tây chuyển đến Đài Loan. Sửu Mùi lưỡng Sát tương xung, Tỵ Dậu Sửu tam hợp Ấn cục, cho thấy hoàn cảnh từ bất lợi chuyển sang có lợi. Cô ấy là người trẻ nhất trong danh sách 10 người phụ nữ Trung Quốc giàu có, Tứ Trụ âm nhiều dương ít, mà cái tên “Tư Dương” vừa vặn bù đắp vào dương khí bị thiếu hụt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: