Ý Nghĩa Vân Hình Đảo Trên Bàn Tay

Vân hình đảo (cù lao) mang ý nghĩa hung, thể hiện sự tiêu hao, ngừng trệ, mâu thuẫn, xích mích. Tùy theo kích thước to hay nhỏ thì sẽ trở ngại này lớn hay bé. 

Cổ nhân đã nghiên cứu, phân tích và liệt kê ý nghĩa của đường vân này qua các vị trí như sau:

 • Nằm ở gò Mộc tinh bị sạt nghiệp, mua thù chuốc oán, mang vạ vào thân.
 • Nằm ở gò Thổ tinh sẽ làm điều càn quấy, có khi loạn luân.
 • Nằm ở gò Thái Dương mất cả danh dự do lời nói hay do người khác gây nên.
 • Nằm ở gò Thủy tinh thất bại ê chề.
 • Nằm trên đường Tâm Đạo thì tình yêu bất hạnh, dù yêu nhau cũng không đến được với nhau.
 • Nằm xéo đường Định Mệnh thì phải chịu cảnh cô đơn, một mình buồn tủi.
 • Nằm trên đường Định Mệnh thì nam thành du đãng, nữ làm nghề mãi dâm.
 • Nằm ở gò Kim tinh lấy vợ người trong họ hàng, tức là dục vọng cao, bất chấp cùng dòng vẫn có ý đồ đen tối.
 • Nằm chắn ngang đường sanh đạo trong gò Kim tinh thêm nhánh rẽ chạm vào Thổ tinh có vợ ngoại tình.
 • Nằm ở gò Kim tinh có nhánh rẽ chạm vào gò Thủy tinh tam gia bại sản.
 • Nằm trên đường trí đạo sẽ điên vì tình.
 • Nằm trên gò Hỏa Tinh dương gặp tai họa thường xuyên.

Như vậy ta thấy được vân hình đảo dù xuất hiện ở vị trí nào cũng chỉ mang một ý nghĩa XẤU ĐẾN RẤT XẤU. Thử nhìn vào bàn tay bản thân của chính mình và tra xem ý nghĩa của nó là gì? Nếu bạn không tìm ra câu trả lời thì comment bên dưới để được hỗ trợ giải đáp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

đã đăng ký thành công: